Een urgent hedendaags thema is SOILS, waarbij de vraag wordt gesteld hoe wij ons verbinden met de bodem, de grond waarop wij leven. Hoe zorgen wij voor onze grond, zoals de grond ook voor ons zorgt.

Logo Kunstcollectief Gelderse Poort.

Wij hebben binnen ons kunstcollectief als basisonderwerp: Kunst, Cultuur en Natuur in de Gelderse Poort. Hoe vanzelfsprekend is het om deze drie in 2024 als thema te verbinden met zowel het zorgenthema van ons tijdsgewricht, als met een hoopvolle bewustwording: SOILS.

Laten we eens onderzoeken hoe wij onszelf als kunstenaar verbinden met de aarde. Er bestaat een enorme hoeveelheid kennis over onze grond in het poortgebied van het Gelderse Rivierenland. Vanaf de vroege geschiedenis tot nu is er veel vastgelegd over onze bodem, naast immateriële kennis.
Hoe kunnen we hierbij leren van elkaar, elkaar ondersteunen en relaties aangaan? Hoe kunnen wij ons, als kunstenaars van het KGP, verbinden met de grond waarop wij leven?  Ieder van ons op onze eigen manier, maar ook met elkaar. De wereld verandert; wij veranderen de wereld!

Detail van het kunstwerk van Dorien.

Detail van de bijdrage van Dorien aan deze Challenge.

Het Kunstcollectief Gelderse Poort heeft in 2024 een Paas-challenge uitgeschreven voor haar leden met als onderwerp SOILS, de grond waarop wij leven in de Gelderse Poort. Dit onderwerp moest worden uitgewerkt in een grenenhouten kistje van 30x40x13 cm, met of zonder deksel, waarbij de kunstenaars ook ‘out of the box’ mochten denken en werken.
Een veertigtal leden van het Kunstcollectief heeft hierop ingeschreven en lieten hun verrassende kunstwerken zien op een tentoonstelling die met Pasen in het Zalmkerkje in Millingen aan de Rijn plaatsvond.

De opening was op zaterdag 30 maart om 11.00 uur.

Rond de opening en aan het begin van de expositie speelde Jur den Breejen klassieke muziek op piano, passend in de sfeer van Pasen.

Deze bijzondere expositie was gedurende drie dagen te bekijken: op Paaszaterdag, eerste en tweede Paasdag.

Locatie: Zalmstraat 8, Millingen aan de Rijn.

 

Na deze 3 dagen zijn de kistjes op reis gegaan. De eerste plaats waar ze landden is (was) Fort Pannerden. Daar zijn ze van 8 april tot 3 juni 2024 te bezichtigen op het WESTPLEIN.
Via onze Nieuwsflits wordt U op de hoogte gehouden van het voorgenomen reisplan.